O nas

Cele

Głównym celem POMELO jest poprawa efektywnej integracji pomiędzy młodzieżą migrującą oraz lokalną w społeczności UE, w celu ulepszenia wielokulturowej ścieżki poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii edukacyjnej, narzędzi i praktyk do zapewnienia równego głosu i możliwość wspólnego rozwoju w społeczności.

Grupa docelowa

POMELO jest skierowane w szczególności do:
wolontariuszy i instruktorów pracujący z migrantami i młodzieżą migrującą;
– społecznych pracowników socjalnych;
– personelu organizacji młodzieżowych pracującego z młodzieżą migrującą i zajmującego się integracją migrantów;
– personelu organizacji młodzieżowych pracującego z lokalną młodzieżą.

Drugą grupą docelową projektu są migranci i lokalna młodzież.

Partnerzy

PRISM wspiera rozwój społeczny, kulturowy i gospodarczy terytorium, na którym działa. Działa, jako wykwalifikowany agent rozwoju, który monitoruje i wspiera politykę rozwoju w regionie, promowaną przez organy lokalne i międzynarodowe, w szczególności przez Unię Europejską za pośrednictwem funduszy strukturalnych i programów finansowania bezpośredniego zarządzanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze. Misja PRISM polega na promowaniu rozwoju, który jest:

  • lokalny, promując tożsamość terytorialną i potencjał zasobów endogennych;
  • oparty na skutecznym zarządzaniu lokalnym i rozwoju kapitału społecznego;
  • zrównoważony, poprzez zaspokajanie potrzeb współczesnych pokoleń bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb.

Strona: http://www.associazioneprism.eu/
Email: f.amico@associazioneprism.eu
Telefon: +393384338670

Szkoła językowa PELICAN jest stowarzyszeniem non-profit działającym w dziedzinie edukacji i kultury. Opiera się na przekonaniu, że jednym ze sposobów poprawy jakości edukacji jest podniesienie świadomości społecznej na temat aktualnych trendów w edukacji i wspieranie ich wdrażania na wszystkich poziomach organizacji edukacyjnych. Jego misją jest zaspokajanie potrzeb uczniów i społeczności edukacyjnej poprzez wspieranie, współpracę i partnerstwo z lokalnymi, regionalnymi i stanowymi organizacjami non-profit oraz dostarczanie wysokiej jakości produktów, programów i profesjonalnych usług. Członkowie PELICAN mają duże doświadczenie w międzynarodowych projektach finansowanych przez Komisję Europejską, mających na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych zasobów i metod nauczania i uczenia się.

Strona: https://skolapelican.com/en/language-school-brno/
Email: pelikan@skolapelican.com
Telefon: +420549216124

P.M.F. Research to włoskie MŚP zaangażowane w różne prace badawczo-rozwojowe w zakresie ICT stosowanych w edukacji i szkoleniach. Wprowadza i wdraża innowacyjne podejście i technologie w procesie uczenia się różnych grup docelowych, takich jak dzieci, bezrobotna młodzież i przedsiębiorcy.

Strona:https://www.pmf-research.eu/
Email: epo@jogroup.eu
Telefon:0039 095 0936053 

Eastern Macedonia – ThraceRegionalDirectorate for Primary and SecondaryEducationEastern Macedonia (RDE-EMTh) jest zdecentralizowaną regionalną strukturą administracyjną greckiego Ministerstwa Edukacji, Badań Naukowych i Spraw Religijnych z siedzibą w Komotini. RDE-EMTh koordynuje działalność szkolnictwa podstawowego i średniego w pięciu powiatach / regionalnych jednostkach: Evros, Rodopi, Xanthi, Kawala i Dramat. Celem RDE-EMTh jest rozpowszechnianie wizji i polityki edukacyjnej oraz strategicznych / funkcjonalnych celów Ministerstwa Edukacji w swoim regionie.

Strona: http://www.pdeamth.gr/
Email: prog.eu.amthr@gmail.com
Telefon:+302531083510

MUS-E Cyprus to tętniąca życiem młoda organizacja, która specjalizuje się w szkoleniu dzieci i młodzieży poprzez zajęcia o przyrodzie i sztuce. Organizują oni regularne warsztaty i doskonalące szkolenia dla nauczycieli na temat tego, jak poprawić osiągnięcia akademickie dzieci i młodzieży oraz ich ogólne życie, stosując formy plastyczne, zwłaszcza muzykę i naukę opartą na naturze. Specjalizują się w integracji społecznej i uważają, że nauka języków obcych odgrywa istotną rolę w interakcji w nowym środowisku, w którym zarówno kultura, jak i język są nieznane. MUS-E CYPRUS przyczynia się do innowacyjnego nauczania języków poprzez integrację muzyki i CLIL. MUS-E CYPRUS jest organizacją początkująca w prowadzeniu projektów finansowany przez UE, ale jego pracownicy opracowali projekty dla Organizacji Narodów Zjednoczonych i formalne procedury w międzynarodowych organach publicznych nie są im obce.

Strona: http://www.musecyprus.org
Email: maria.demosthenos@musecyprus.org
Telefon:+35797832328

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK (SAN)  jest jedną z wiodących prywatnych uczelni w Polsce, z 15 000 studentami i liczną kadrą akademicką. Posiada 18 wydziałów, w tym Kulturoznawstwo, Językoznawstwo, Socjologia, Nauka o wychowaniu i Psychologia, które wniosą swoje doświadczenie w ten projekt. z wieloma specjalizacjami, w tym nauczaniem języków. Prowadzi również Centrum Językowe Clark (wraz z Uniwersytetem Clarka), oferując różnego rodzaju kursy międzykulturowe. Oprócz głównej działalności Uniwersytet jest znaczącą instytucją ustawicznego kształcenia dorosłych (LLL), oferującą kursy dostosowane do potrzeb dorosłych z różnych środowisk, w tym osób ze środowisk migracyjnych.

Strona: www.swspiz.pl
Email: rektorat@spoleczna.pl
Telefon: +48426646601