O nás

Cíle

 POMELO  cílí na problematiku integrace a přichází s inovativním způsobem, jak propojit jazyk, kulturu a vzdělávání prostřednictvím hudby. Projekt se zaměřuje na podporu integrace mezi nově příchozími cizinci a lokálními mládeží v rámci komunity EU s cílem vytvořit respektující multikulturní prostředí. POMELO přichází se souborem aktivitt, metodologií a nástrojů, díky nimž se cílové skupiny naučí, jak využít hudbu ke studiu jazyků a odstranit integrační bariéry zábavnou, inovativní a jednoduchou formou. 

Hlavní cíle projektu:
Zlepšit metodologii a nástroje vzdělávání v rámci cílové skupiny (mládež a sociální pracovníci/organizace cílící na mládež/instruktoři, kteří pracují s lokální i nově příchozí mládeží), prostřednictvím specifických a detailně popsaných materiálů, jejichž pomocí budou moci prozkoumat efekt hudby na sociální kohezi a studium jazyků za pomoci vytváření textů a melodií písní;
Podpořit a rozšířit informace o hlavním předmětu projektu do cílových organizací, které pracují s nově příchozími ciznici a místní mládeží a zaměřují se na integraci osob zapojených v projektu na globální úrovni.

Cílové skupiny

POMELO je určeno především:
dobrovolníkům a instruktorům, kteří pracují s nově příchozími cizinci a mládeží;
– komunitám sociálních pracovníků;
organizacím se zaměřením na integraci a práci s mládeží a nově příchozími cizinci;
– organizacím, které pracují s lokální mládeží. 

Sekundárně je určeno nově příchozím cizincům a lokální mládeži.

Partneři

PRISM se zabývá sociálními, kulturními a ekonomickými rozvojovými aktivitami. Jedná se o kvalifikovaného aktéra, který je schopen monitorovat  a podporovat rozvoj politiky za pomoci lokálních a transnacionálních orgánů, zvláště pak Evropské Unie prostřednictvím financování pod správou Evropské Komise a jejích výkonných orgánů. Mise PRISM je podpořit rozvoj:

  • na lokální úrovni podpořením teritoriální identity a hospodářství;
  • který cílí na zefektivnění lokální vlády a rozvoj sociálního kapitálu;
  • který bude udržitelný a neohrozí budoucí generace.

Web: http://www.associazioneprism.eu/
Email: f.amico@associazioneprism.eu
Telefon: +393384338670

Spolek PELICAN je nezisková organizace, která působí na poli vzdělávání a kultury. Vychází z přesvědčení, že jediný způsob, jak zlepšit kvalitu vzdělávání, je zvyšování povědomí veřejnosti o současných trendech ve vzdělávání a podpora organizací v jejich realizaci. Misí spolku PELICAN je reagovat a naplňovat potřeby studentů prostřednictvím podpory, kolaborace a navazování partnerství s lokálními, regionálnimi a státními neziskovými organizacemi a vytváření kvalitních produktů, které cílí na rozvoj a implementaci inovativních způsobů, zdrojů a metodologií vzdělávání.

Web: https://skolapelican.com/en/language-school-brno/
Email: pelikan@skolapelican.com
Telefon: +420549216124

P.M.F. Research je italská organizace, která se zabývá vývojem  informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání. Přináší inovativní vzdělávací metody a technologie, přičemž se zaměřuje zejména na děti, nezaměstnané mladé lidi a ženy-podnikatelky.

Web: https://www.pmf-research.eu
Email: epo@jogroup.eu
Telefon: 0039 095 0936053

 

Východní Makedonie – Thrákijské regionální ředitelství pro primární a sekundární vzdělávání Východní Makedonie (RDE-EMTh) je regionální pobočka řeckého ministerstva školství, výzkumu a náboženských záležitostí. Ředitelství je lokalizováno v Komotini. RDE-EMTh koordinuje provoz základního vzdělávání v 5 zemích/regionálních jednotkách:  Evros, Rodopi, Xanthi, Kavala a Drama. RDE-EMTh se snaží v tomto regionu implementovat agendu ministerstva vzdělávání.

Web: http://www.pdeamth.gr/
Email:
 prog.eu.amthr@gmail.com
Telefon:+302531083510

MUS-E Kypr je mladá, rychle se rozvíjející organizace, která se specializuje na vzdělávání dětí a mladistvých za pomoci umění. MUS-E pravidelně pořádá workshopy pro učitele a lektory dalšího vzdělávání. Soustředí se zejména na hudbu a výuku jazyků. MUS-E reaguje na problematiku sociální exkluze a chápe jazyky jako stěžejní aspekt pro integraci příchozích. Tato organizace přichází s inovativním způsobem studia jazyků přostřednictvím hudby a integrované výuky předmětu a cizího jazyka (CLIC). MUS-E Kypr se nově účastní projektu financovaného EU, nicméně její zaměstnanci se již v minulosti podíleli na tvorbě projektů pro OSN, tudíž rozumí formálním procedurám a spolupráci s mezinárodními entitami.

Web: http://www.musecyprus.org
Email: maria.demosthenos@musecyprus.org
Telefon: +35797832328

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK (SAN) / UNIVERZITA SOCIÁLNÍCH VĚD je jednou z předních soukromých vysokých škol v Polsku. Univerzita poskytuje vzdělání v 18 studijních oborech, včetně kulturních studií, pedagogiky, sociologie a psychologie. Kromě výukových aktivit se univerzita významně podílí na vzdělávání dospělých z rozdílných kulturních prostředí.

Web: www.swspiz.pl
Email: rektorat@spoleczna.pl
Telefon: +48426646601